TIC 600*160
  • Eğitim

Kitap okumanın önemi

Bilgi ve bilginin paylaşılması ile medeniyetin ilerlemesi önemli bir aşama kaydeder.
Kitap okumanın önemi
Fatma Güler - İnsanların gelişimi ve düşünce gücünün artması ve fikirlerini ifade ederek akıcı bir dille konuşabilmesi ancak eğitilmekle ve kendini kitap okuyarak geliştirmekle sağlanır.

Sümerlerin yazıyı bulmasından bu yana insanlar, gördüklerini, yaşadıklarını ve bildiklerini mağara duvarlarına yazarak ve çizerek gelecek nesillerle paylaşmışlardır. O günden bu yana gelişen dünya da ifade şekilleri modernleşerek günümüze kadar gelmiştir. Artık öğrenme yollarının teknolojik gelişimlerle desteklenmesi ile de bilgi akışı ve alışı artmıştır.

Kitap okuma alışkanlığı edinmek insanın en önemli bilgi alım hazinesinin kapısını aralamaktır. Tüm medeniyetlerde kitabın önemi oldukça yer tutar. Ancak günümüzde atıl teknoloji bağımlılığı bilgisayar başında geçirilen zamanın artması ile kitap okuma alışkanlığını neredeyse hiç yok denecek kadar aza inmiştir.Özellikle yeni nesil çocuklarda bu alışkanlık hiç yok. Bu konuda görev ailelere ve öğretmenlere düşüyor. Eskiden yarı yıl tatillerinde öğretmenlerimiz ödev olarak en az iki kitap okumamızı ödev olarak verirdi. Oldukça faydalı olan bu uygulama bence çocukların tatilde yapabilecekleri en güzel ödev.

En azından okumaya teşvik için bu konunun üzerinde durulmalı. Kitap okuma sayesinde daha gelişmiş düşünce yapısına sahip ve medeni gelişim sağlama imkanı oluşacaktır. Özellikle beyin gelişimi açısından kitap okumak oldukça faydalı bir çalışma sağlıyor. En azından ayda bir kitap okumakla çocuklarınıza bu alışkanlığı kazandırmalısınız.
TIC Detay Altı
Yorum Yazın