29.04.2018 00:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 01:08 21421 Okunma

İstihdama yeni teşvikler

İstihdama yeni teşvikler

Ülkemizde isithdamın istenen seviyeye ulaşması için yeni istihdam teşvikleri getiriliyor.

27-03-2018 Tarihinde yayımlanan 7103 Sayılı yasa ile getirilen 2 yeni teşvik umarım beklenen düzeye ulaşır. Hali hazırda esas olarak canlanması beklenen ekonomik çarkların dönmesi zorlansa da yine insanların işe ve çalışmaya ihtiyaçları var. İş insanı işlerin sektörlerin canlanmasını çalışan da istihdamın açılmasını bekliyor. Bu hep böyle olmuştur. Ve böyle olacaktır.


Yeni Getirilen Teşvikler nelerdir;

1-Halen çalışanlarta ilave olarak yapılacak istihdamda İşçi,işveren primlerinin ve Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin karşılanması

a- Bu teşvik her bir sigortalı için 12 ay süre ile uygulanır.

b- Çalışanın İş-kur kayıtlı ve işsiz olması gerekir, ve işe başlamadan önceki ayda en fazla 10 gün çalışmış olması şartı vardır.

c- Bu teşvikin uygulanmsı için diğer koşul asgari ücret üzerinden tatbik edilir.

d- İsteğe bağlı olan sigortalılar hariç Bağ-kur sigortalı olmamalıdr.


Teşvikten yaralanmak isteyen işyerleri;

a- İşyerleri ile ilgili SGK aylık prim ve hizmet belgelerini veya yeni uygulamaya giren Muhtasar ve prim ve hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde bildirmeleri gerekmektedir.

b- Primlerini ysal süresi içerisinde ödemeleri, SGK’ya herhangi bir İdai para cezası gecikme cezası ve zammı olmamalıdır.Bu şartın istisnası borcunu yapılandırmış olması teşvikten yararlanmasına engel değildir.


2-2017 Yılında ortalaması 2-3 olan imalat sektörü işyerlerine teşvik;

a- Yukarıda bahsi geçen imalat sektöründe bulunan işyeri olmalıdır.

b- Çalışacak olan personelin 18 ve 25 yaş arası olması gerekir.

c- İşkur'a kaytlı işsiz olmalıdır. yukarıda belirtilen diğer özellikler olmalıdır.

d- İşyerleri bu teşvikten yararlanabilmeleri için yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. 

e- İşe başladığı yıldan önceki yıl işçi ortalamasının üstünde olmalıdır.Bir işyeri 2 işçiye kadar bu teşvikten yararlanabilir.

f-  Bu teşvik 31-12-2018 tarihine (dahil) kadar sürecektir.


3-Asgari ücret desteği

2016 Yılından itibaren 2017 yılını da kapsayan asgari ücret desteği 2018 yılında da devam edecek. Bu teşvik 2018 yılı Eylül ayı dahil kadar uygulanacak. Teşvikten yararlanacak işyerleri yukarıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Ayrıca 2018 yılında yeni açılan işyerleri bu teşvikten yararlanamazlar. Önceden yararlanıyorlardı.

2018 Yılında Ocak ve Eylül ayları Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile ay içerisinde çalışaılan toplam gün sayısınıon çarpımı sonucu bulunacak tutar prim tutarlarından mahsup edilecektir.

Görülen o ki istihdama yeni teşvikler uygulanarak hem imalat sektörüne teşvik sağlanarak hem de gençlere özellikle imalat sektöründe genç nüfusa iş imkanı yaratarak hedeflenen isthdam düzeyini yakalamak. Teşviklerin özelliği işverenlerin ve işçini üzerindeki primlerin indirilmesi sureti ile iş imkanları yaratmak. Bunun için de özellikle bilişim ve imalat sektöründe faaliyet gösteren teşvikle ilgili prim tutarı asgari ücretin brütünü geçmemek üzere çalışanın primine ait işveren ve işçi paylarının tamamı indirilecektir.