05.03.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2018 14:04

Kira geliri elde edenler bu yıl daha fazla vergi verecekler

Kira geliri elde edenler bu yıl daha fazla vergi verecekler

Yine vergilerin genel beyan dönemi geldi. Baş döndürücü hızla geçen zamanda bir yıl daha geride kaldı.

Ali Sait Mökükçü


2017 Yılında Gayri Menkul Sermaye İradı elde edenler (Mesken İşyeri Kira geliri vb.) Mart ayının 26. Günü akşamına kadar beyanname verecekler. Gelirlerini götürü usulde tespit yöntemini seçenleri önceki dönemlere nazaran daha fazla vergi ödemesi bekliyor. Torba yasada düzenlenen kira gelirlerinin hesaplanmasında Götürü Gider dediğimiz istisna sonrası kalan gelirden %25 olarak indirilen gider tutarı 2017 yılından itibaren %15 olarak indirilecek.

Böylece kira gelirinden indirimin azalması daha fazla beyan edilecek gelir olması anlamına gelmektedir.

Bir örnek verecek olursam 2016 yılında sahibi olduğu mesken kira olarak Aylık 1.000,00TL, Yıllık 12.000,00TL tutarında gelir elde eden kişinin, vergi hesaplamasında 12.000,00TL – 3.800,00TL (İstisna tutarı) = 8.200,00TL gayri, safi kazancı oluyor. Bundan %25 götürü gider indirildiğinde - (2.050) = 6.150,00TL safi kazancı bulunuyor.

Bunun da vergisi  922,50,00TL olarak tespit edilmiştir.

Şimdi aynı tutarda elde edilen gelirin 2017 için hesaplayalım.

2017 kira geliri, yıllık 12.000,00TL – 3.900,00TL =8.100 %15 gider= 1.215,00TL - = 6.885,00TL vergiye tabi gelir kalır, vergi de 1.032,75 olur.

Mükellefler 2016 yılı 2017 yılı arasında aynı tutarda gelirden 110.25,00TL fazla vergi vermek durumunda olacaklar. Bu yılki kira beyannamesinin Damga Vergisi de 58,80TL olarak tespit edilmiştir.
 
Yıl içinde gelir elde edenler o yıl içerisinde bazı harcamalarını beyanlar üzerinden indirebilirler.
 
1- Varsa Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları toplamı,
2- Şahıs sigorta primleri, gelirin %15 ine kadar kısmı,
3- Eğitim ve sağlık harcamaları, gelirin %10 kadar kısmı,
4- Bağış ve yardımlar, gelirin bazıları %5 bazıları %10 kadar kısmı,                          
5- Gıda bankacılığı kapsamnıdaki bağış ve yardımlar, 
6- Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar,
7- Sponsorlu harcamaları, gelirin amatör spor dalları için  %100 profesyonel %50 kısmı,
8- Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampayalarına yapılan yardım ve bağışlar, bağışın tamamı,
9- Türkiye Kızılay derneği ve Türkiye Yeşilay cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
10- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi, %75 veya %100
11- Diğer indirimler.
 
Yıl içinde yapılan bu tür harcamaların belgelerini saklamak kaydı ile beyandan hatırı sayılır indirim yapılmış oluyor.
 
Gerçek gider yöntemini seçenlerin Giderleri;

1- Kiraya veren tartafından ödenen aydınlatma ısıtma su ve asansör giderleri,
2- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri,
3- Kiraya verilen malların sigorta giderleri,
4- Kiraya verilen yer için ödenen borç faizleri,
5- Kiraya verilen yerin alındığında ödenen tutarın %5 i,
6- Kiraya verilen yer için ödenen vergi resim ve harçlar,
7- Kiraya verilen yer için ödenen bakım onarım giderleri,
8- Kiraya verenlerin kendi ödedikleri kiralar.
 
Mükellefler bu tür gider yöntemini seçtikleri takdirde belgelemek kaydı ile kullanabilirler.
 
Mükellefler ayrıca elde ettikleri Ücret Geliri ile Menkul Sermaye İradı gelirlerini de toplayarak beyan edecekler.