Yeni 'Vergi ve SGK Yapılandırma' kabul edildi..

Merakla beklenen Vergi ve SGK yapılandırma 11/11/2020 tarihinde 7256 sayılı Kanun ile kabul edildi.
Yeni 'Vergi ve SGK Yapılandırma' kabul edildi..

Ekonomik durumlar ile ilgili olarak mükelleflerin beklediği yapılandırma Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek kanunun 45. Madde halinde ve 45. Maddesinde belirlenen tarihlerde yürürlüğe girdi, girecek.

Buna göre ;

1- 31/8/2020 Tarihinden önceki dönemlerde (31/8/2020 dahil) tahakkuk eden bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelerden doğan vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, ve zamlar,

2- 31/8/2020 Tarih ve öncesine ait İdari Para Cezaları, SGK primleri, gecikme zamları, takibe alınmış amme alacakları,

3- 2020 Yılı Ağustos ayı dahil önceki aylarda Damga Vergileri, Özel İşlem vergisi, Eğitime katkı payları ve bunlara bağlı gecikme zamları,

4- Belediyelere ait olup 31/8/202 tarih ve öncesine ait beyana dayanan vergiler ile Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, Su atıksu, Katı atık ücreti bedelleri, gecikme faizi ve gecikme zamları,

5- Eşyanın ithali veya ihracatında uygulanan Ticaret Bakanlığı tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen Gümrük vergisi, diğer vergi ve mali yükümlülükler ile,

6- Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak

hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı, kapsama alınmıştır.

Ödeme Koşulları

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

  1. a) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
  2. b) Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve

YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

  1. a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz .

1) Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilir.

Mükellefler ödemeyi taksitle olarak tercih eden mükellefler; 6,9,12 ve 18 ay taksitler halinde yapabileceklerdir. Şimdilik bazı hatları ile yazdığım yapılandırma hakkında daha sonra detaylı açıklamalarda bulunacağım.

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın