28.10.2017 04:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2017 04:34 26772 Okunma

​Çalışanlar ve İşverenler için bazı özellikli durumlar

​Çalışanlar ve İşverenler için bazı özellikli durumlar

İş hayatının önemli parçası olan çalışanların yükümlülükleri ve hakları konusunda belirlenmiş hükümler bulunmaktadır.

Piyasa şartları ve güncel yaşam şartlarına bazı değişikliler getirilmektedir. Bir taraftan işvereni bir taraftan çalışanı ilgilendiren bazı konulara değineceğim.

İşsizlik ücreti almanın şartları; 

Bir işyerinde çalışırken işten ayrılmak zorunda kalanların işsiz kaldıkları sürede mağdur olmalarını önlemek amacı ile yasa çıkarılmıştır. İş yerinde çalışırken işveren tarafından çıkarılan veya haklı sebeplerle işten ayrılanlar için İşsizlik Maaşı alma hakkı doğuyor. Eğer işçi kendi işten ayrılıp istifa ederse veya haklı sebeplerle iş akdi işveren tarafında fes edilirse işsizlik maaşı alma hakkını kaybeder. Bu kriter işsizlik maaşı almanın olmazsa olmazıdır, ön şartıdır.. Bununla birlikte diğer koşullarında bulunması gerekmektedir. İlgili kanunda işsizlik maaşı alabilmek için ön şartı elde edenler, iş akdinin feshinden önce son 120 gün kesintisiz çalışarak prim ödenmesi ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş olması gerekir.

Peki işsizlik maaşı elde etmeyi hak edenler nasıl maaş alacaklar?

600 gün prim ödeyerek çalışanlar 180 gün işsizlik maaşı alacaklar,
900 gün prim ödeyerek çalışanlar 240 gün işsizlik maaşı alacaklar,
1080 gün prim ödeyerek çalışanlar 300 gün işsizlık maaşı alacaklar.

İşsizlik maaşı alabilmek için yukarıda belirttiğim şartları yerine getiren çalışanların İş akdini feshinden sonra 30 gün içinde İşkur'a müracaat etmeleri gerekir.

İşsizlik maaşı herhangi bir kesintiye ve vergi kesintisine tabi değildir. Bir istisnası vardır. Sadece Damga vergisi kesintisi veya nafaka borçları kesintisi yapılabilir.

İşveren ile çalışan arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak için yeni yasa çıkarıldı.

Arabuluculuk adı altında anlaşma amaçlı düzenlemede taraflar işveren ve işçidir. Bir şekilde uyuşmazlık ortamına girilen durumlarda arabuluculuk müessesi, tarafları objektif şekilde anlaşma yolu ile uyuşmazlıkları sonuçlandırılacaktır. Hem mağduriyetleri önlemek hemde yargı yoluna gidilerek zaten iş yükü çok olan mahkemelerin iş yükünün azaltılması olayın zaman açısından da verimli olması sağlanmış olacaktır.

Uyuşmazlık haline dava yoluna gitmek isteyen taraflara önce arabuluculuk müessesine müracaat etmeleri gerektiği bildirilir. Öncelikle arabulucuya müracaat etmek şartı var. Anlaşılamazsa dava açma açma saklıdır.

Arabulucular, işçinin talep edeceği Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, fazla mesai ücreti talebi, ücret, kötü niyet tazminatı, vb. hakların temini konusunda çalışma yapacaktır.

İş akdinin feshinden itibaren bir ay içerisinde Arabulucuya müracaat edilebilecektir. Müracaat için herhangi bir ücret veya harç mevzubahis değildir. Taraflar anlaştıkları taktirde anlaşılan tutar üzerinden ödeme yapacaklar.

Artık uyuşmazlık ortamı olan durumlarda işçi, Çalışma ve İş Kurumu yetkililerine müracaat edemeyecek şikayeti varsa sadece arabulucuya müracaat edecek.  

Okul Aile Birliği İstihdamında değişiklik;

Sosyal Güvenlik Kurumu 19.10.2017 tarihinde bir genel yazı ile Okul Aile Birlikleri hakkında işveren statüsünü değiştirdi. Danıştay 15. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararının ardından alınan kararla daha önce kamu işyeri olarak tescil edilen Okul Aile Birlikleri bundan böyle Özel işveren olarak tescil edilecek. Peki bu neyi getirecek? Özel sektör işveren olarak tescil edilen Okul Aile Birlikleri, Kamu kuruluşu olduğundan dolayı prim teşvik ve destekten yararlanamazken yeni tescille yaralanabilecekler. Bu durumda oldukça avantaj sağlayacak.

Evet şimdilik bu kadar, yeni oluşumlar hakkında paylaşım yaptık. Önümüzdeki yazımda diğer yeni konuları sizlerle paylaşacağım. Esenkalın.