Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu

Hakkında

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu 1979 yılında İstanbul’un Fatih semtinde dünyaya gelmiştir. Evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Serdar-ı Hakan Cennet Mekân Sultan İkinci Abdülhamid Hazretlerinin 3. Kuşak torunu olan Dahi Hanedan Ailesinin Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu Efendi’nin oğlu ve cennet mekân Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin 4. Kuşak torunudur.

3 Mart 1924 yılında 624 yıl cihana hükmetmiş, halkına hizmetlerin en üstününü Allah rızası için yapmış, asla ve kat’a halkını hiçbir zulme uğratmamış, dış güçlere ezdirmemiş, şerefli Devlet-i Aliyye Hanedan-ı Osman maalesef ağır bir maddi ve manevi zulüm çerçevesinde ülkemizden sürgün edilmiştir.

Bu sürgünün daha da zorlaştırılması amacı ile hanedan üyelerinin her biri ayrı ülkelere ayrı ayrı trenlere bindirilerek gönderilmişlerdir. Bu zor şartlar altında dahi bu şerefli kanı taşıyan hanedan üyeleri yaşamlarını idame ettirmişlerdir. İşte bu sürgün yıllarından tam 50 yıl sonra 1974 yılında ilk kez bir Osmanlı Şehzadesi Türkiye’ye geri dönebilmiştir.

Bahsi geçen şehzade bugün ki Hanedan Ailesi Reisi Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendinin Babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu efendidir.

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi sürgünden sonra Türkiye’de doğan ilk Osmanlı Şehzadesidir. İstanbul’un ve İslam’ın yıkılmaz kalelerinden Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur.
İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise yıllarında yanlış anlatılmak amacı ile yazılan yalan tarihin üzücü yanını en çok yaşayan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ne acıdır ki! Tarih öğretmenleri tarafından yalan tarihi benimsemediği için kötü notlarla cezalandırılmak istenmiştir.

Okul hayatı sonrasında 10 yıl gazetecilik mesleğiyle iştigal ederken, 3 yıl gibi bir sürede ulusal kanallardan birisinde çalışmıştır.

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi şu an dedesi Sultan Abdülhamid Han’ın şahsi serveti ile kurduğu ve bugün dahi dünya üzerinde eşi ya da benzeri kurulmamış, "DARÜLACEZE MÜESSESESİ"nin tekrar doğru yönetimlere devredilmesi için yönetim meclisindeki en kabul gören isim olarak yöneticiliğini yapmaktadır.

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi ayrıca, başarılı senaristler tarafından yalan anlatılan tarihi yeni nesillere doğru anlatmak hedefi ile başlattığı ve senaryosunun tamamlandığı ‘Devlet Son Yüzyıl’ adlı yakın tarihi anlatan televizyon dizisi ve proje kapsamına dahil olan “EL-İSRA’’ isimli sinema filmi Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi’nin proje danışmanlıklarını yaptığı ve kurdukları ‘OSMANLI YAPIM’ın etkili projeleri arasındadır.

Hiçbir siyasi parti ile ilişiği olmayan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Hanedan Ailesinin ve mensupları ile dahi davalarının siyaset üstü olduğunu her zaman söylemektedir.

Vatanı ve milleti için hayırlı işler yapan her oluşuma dua ettiklerini dile getiren Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ‘’DEVLET-İ ALİYYE OCAKLARI’’ adı altında kültürel ve dayanışma derneği kurmuş olup, bu derneğin çalışmalarını da hızla sürdürmektedir.
Toplam 45 yazı listeleniyor
 • ​1. Dünya savaşında tek bir denizaltımız yoktu

  Kıymetli okuyucularım, malumunuz üzere 1. Dünya Savaşı’nda aynı cephede savaştığımız Almanya’nın ve düşmanlarımız İngiltere ve Fransa’nın denizaltıları bizim denizlerimizde, boğazlarımızda ve sahillerimizde cirit atarken onları sadece seyretmek mecburiyetinde kaldık.

 • ​Musul meselesinin arka planı..

  Musul neden İngiltere için önemli sorusuna hep petrol diye cevap veriliyor. Ancak orta doğuda petrol sadece Musul’da mı var?

 • ​Sultan Abdülhamid Han ve çapraz istihbarat

  Her devri kendi zamanı içerisindeki şartlara göre değerlendirmek icap eder. İstihbarat çalışmaları her devlette olmazsa olmaz şartlardan biridir.

 • Osmanlılar hac yoluna Türkmen aşiretlerini yerleştirmişlerdi

  Yavuz Sultan Selim’in gayretleri neticesinde Hicaz’ın Osmanlı hâkimiyeti altına girmesi ile Osmanlı Devleti Müslümanların güvenli bir şekilde hacc vazifelerini yerine getirmeleri için büyük bir sorumluluk yüklenmiştir.

 • Ermeni meselesi..

  Sevgili okuyucularım son zamanlarda artan bir baskı ile aziz milletimiz karşı karşıyadır. Malumunuz Ermeni meselesi ile bizi köşeye sıkıştırmak isteyen iç ve dış mihraklar uydurdukları 'emperyalist bir yalan' ile alnımıza kara bir leke çalmak istiyorlar.

 • ​Sultan Abdülhamid Han ve Bab-i Şefkat

  Darülaceze (Bab-ı Şefkat) İstanbul’un ilk modern sosyal refah kurumu ve sultanın en önemli hayır kurumu olarak bilinmektedir.

 • ​Sultan II. Abdülhamid Han'ın yaşayan mirası

  Sultan II. Abdülhamid Hân diplomasi ve devlet yönetiminin yanı sıra mimaride de başta Payitaht İstanbul olmak üzere Devlet-i Aliyye’nin pek çok yerinde büyük hizmetler üreten bir sultan olarak tarihe geçmiştir.

 • Sultan Abdülhamid Han sosyal refah programlarının öncüsüdür

  Cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Hân, modern ve geleneksel uygulamaların bir arada kullanılmasıyla Devlet-i Aliyye’nin her açıdan ileri gitmesini ve ilerlemesini arzu etmiştir.

 • ​Şahsa değil, devlete sadakat

  Dedem Cennet mekan Sultan II. Abdülhamid Han, batıdan bağımsız bir politikanın takibi ve içte huzurun temini için bütün yetkilerin sarayda toplanmasına karar verdiğinde Babıali’nin yani hükümetin bütün yetkilerini saraya taşır ve ülkeyi buradan idare etmeye başlar.

 • Abdülhamid Han'ın iç ve dış politikası ustaca idi

  Sultan II. Abdülhamid Han'ın sömürgeci Batılı devletleri birbirine düşürmek, iç ve dış meseleleriyle zayıf taraflarından yakalayıp hezimete uğratarak; iyice zayıflayan Osmanlı Devleti’ne rahat bir nefes aldırıp, onu içten kurtarmanın çarelerini aramaktan ibaret olan dış politikası yanında iç politikası da ustacaydı.